नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय खोटाङ
खोटाङ

हाम्रो बारेमा

मालपोत कार्यालयको प्रमुख कार्य भनेको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी हो । प्राचिन समयदेखी नै मालपोत (भूमिकर) उठाउने कार्यमा यसको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । तर पछिल्लो समयमा मालपोत कार्यालयले विशेष सम्बन्धित जिल्लास्थित घरजग्गा र जमिनको सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने र सोको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । जिल्लाभित्र रहेको सम्पूर्ण किसिमको जग्गा जमिनको लगत तथा स्वामित्व सम्बन्धी श्रेस्ताहरुलाई अध्यावधिक गरी राख्ने कार्य प्रमुख रुपमा गर्दै आएको छ । हालका दिनमा कार्यालयले सम्पादन गरेको कार्यमा देखा परेको विभिन्न किसिमको समस्या, विकृती र विसंगतीहरुलाई समेत हटाउन प्रविधिलाई जोड दिन थालिएको छ । पुरानो श्रेस्तामा आधारीत जग्गा प्रशासनलाई समयानुकुल प्रविधिमैत्री बनाई मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई सरल, पारदर्शी, विश्वासनियता र वैधानिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

यसै क्रममा यस कार्यालयको ईतिहास हेर्दा विगतमा सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा कार्यालय जलि नष्ट भएकोले स्थापना र जिल्लास्तरमा भूमिसम्बन्धी विगतमा भएका विकासक्रमको अभिलेख पाउन सकिएको छैन । तथापी कार्यालयको स्थापना भने २०३४ साल अगाडी नै भएको तथ्‍य कार्यालय प्रमुखको बोर्डबाट थाहा पाउन सकिन्छ । हालका दिनमा दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मातहातमा रही विभिन्न नीतिगत एवं आवधिक तथा वार्षिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नु यस मालपोत कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । मुलुकी ऐन, २०२०, भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१, मालपोत ऐन, २०३४ र मालपोत नियमावली २०३६, लगायत जग्गा प्रशासन सम्वन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नु यस मालपोत कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ ।.

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)